Om

Velkommen til vår blogg!

Velkommen til Saktuelt, hvor vi deler sakte nyheter om aktuelle saker. Vi er en blogg som gir innsikt i hvordan politikk og samfunn fungerer, basert på arbeid fra forskere på kryss og tvers av Norge – og noen ganger utenfor.

Sakte nyheter betyr ikke at vi deler aktuelle nyheter sakte. Men at vi forsøker å se på ting som skjer – eller ikke skjer – i Norge og verden fra et forskningsperspektiv. Vi mener at statsvitere gjør interessant og viktig arbeid, og vi ønsker å være et sted hvor vi kan dele høydepunkter og funn i denne forskningen.

 

Saktuelts mål og ideer

Innen statsvitenskap fokuserer vi ofte på å formidle funnene våre til eksperter på feltet, heller enn å dele dem med den brede offentligheten. Selvsagt må vi også gjøre det – det er viktig at arbeidet vårt blir lest og evaluert av andre akademikere, for å fortsette å forbedre forskningen vår, og å sørge for høy kvalitet. Men det er også avgjørende for oss å dele arbeidet vårt i bredere forstand, og for å høre fra folket om deres ideer og bekymringer. Våre funn har ofte følger for det offentlige liv. Vi lærer om hvordan politikk fungerer, hvorfor folk tenker slik de gjør om politikk, på hvilke måter samfunnet endrer seg, og hvordan folk og politikere reagerer på hverandre og sakene som opptar dem.

Målet vårt med denne bloggen er derfor å gjøre forskningen vår mer tilgjengelig, inspirert av the Monkey cage og andre statsvitenskapelige blogger som for eksempel den nederlandske ‘Stuk Rood Vlees’.

Vi tror at dette kan være et velkomment tillegg til allerede tilgjengelige nyhetskanaler. Samtidig som aviser og nyhetssendinger på TV forteller oss mye om hva som skjer i verden akkurat nå, tror vi at diskusjonen om empirisk forskning ikke inngår særlig i de eksisterende nyhetskanalene. Dette er forståelig, da deres hovedmål ofte er å rapportere om aktuelle nyheter. Vi ønsker derimot å ta et steg tilbake og se på det større bildet. Vi ser på det som har skjedd, og gir en forståelse av disse hendelsene basert på grundige analyser. Disse analysene er ofte resultatet av en lang prosess med datainnsamling, gjennomgang av funn fra tidligere forskning, og analyse.

Dermed rapporterer vi ikke nyhetene som de kommer inn, men inkluderer viktige langsommere prosesser og utviklinger i samfunnet og i politikken.

 

Saktuelts saker

Vi har delt sakene på Saktuelt inn i tre kategorier. Den første kategorien, som også vil bli den hyppigste, er analyse. Disse bidragene er spesifikt basert på vitenskapelig publisert forskning. Forskere oppsummerer i hovedsak sine viktigste funnene og forklarer hvorfor disse er meningsfulle. Denne type sak kan dekke et bredt spekter av emner som strekker seg helt fra offentlig politikk til borgeres politiske engasjement, fra det politiske systemets institusjonelle struktur til organiseringen av byråkrati. Analysesaker skal rapportere om forskningsfunn, og er ikke nødvendigvis fokusert på et aktuelt ‘hett emne’ – men omhandler saker som er viktige på generelt plan.

Den andre kategorien er kommentar. Her blir eksperter på feltet invitert til å gi informasjon og forståelse om aktuelle hendelser. For eksempel inkluderer vi saker og perspektiver om meningsmålinger i anledning Stortingsvalget.

Den tredje kategorien er erfaring. Ideen er å fremheve og dele relevante erfaringer fra forskere – eksempelvis på feltarbeid, konferanser, eller på utenlandsopphold i andre forskningsmiljøer. Denne kategorien kan også inkludere erfaringer fra andre samfunnsborgere. Denne typen saker er på ingen måte ment å være kommersiell – de vil kun dekke ideelle ideer og erfaringer.

 

Saktuelts opphav

Saktuelt ble initiert, og drives, av medlemmer av Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Bloggen har mottatt støtte fra instituttet, både for å opprette den, samt å drive den. Allikevel har bloggen ambisjoner om å være inkluderende for forskere i Norge. Mange av bidragsyterne er fra andre institusjoner enn UiB. Dette er målet vårt – å lage en blogg som kan gjenspeile forskning som gjennomføres i Norge – og noen ganger til og med utenfor.

Vi håper å kunne gjenspeile det store spekteret av forskning som det arbeides med på de ulike norske akademiske institusjonene. De fleste sakene vil bli skrevet på norsk, men noen ganger vil vi også inkludere ikke-norske bidrag der det er relevant.

Vi inviterer forskere i Norge til å skrive om sitt arbeid og deres resultater for Saktuelt, slik at forskningen er tilgjengelig for både medborgere, politikere og andre forskere. Som sådan er sakene på bloggen refleksjonene av arbeidet til forskeren som har skrevet innlegget. Det gjenspeiler ikke våre egne synspunkter eller fortolkninger av forskernes arbeid – de skriver om sitt arbeid med egne ord. Saktuelt fungerer bare som en plattform hvor funn kan presenteres, og saker kommenteres.

Vi håper at du liker å lese bloggen og finner at den tilføyer til informasjonen som allerede er der ute!

Mari Skåra Helliesen

Yvette Peters